No2397嫩模噜噜妞儿私房黑色内衣配性感牛仔短裤秀完美身材诱惑写真52P噜噜妞秀人网

No2397嫩模噜噜妞儿私房黑色内衣配性感牛仔短裤秀完美身材诱惑写真52P噜噜妞秀人网

天道和煦,风亦温暖。上条言太阴热邪,外传阳明。

然血热之症,又有虚实不同。按小柴胡汤加枳、桔,治少阳表里有邪者;柴胡陷胸汤,治少阳表里热邪,兼有痰结者;小陷胸汤,治内有热痰,外无表症者。

故仲景麻黄汤,但治冬月太阳表邪之衄;东垣黄芩犀角汤,治四时里热之衄,兼治内伤之衄。然胸前凝结,必须散以散之,汤以荡之。

不渴者,茯苓甘草主之。 呃者,胃气不和,上冲作声,听声命名,故曰呃逆。

吾故曰伤寒言证耳。而即发温病者。

 少阳见症,以小柴胡汤合栀子豆豉汤。《伤寒论》有哕无呃。

Leave a Reply