Vol238嫩模奥莉私房浴室场景主题无内黑丝裤袜秀翘臀美腿诱惑写真51P奥莉花漾

Vol238嫩模奥莉私房浴室场景主题无内黑丝裤袜秀翘臀美腿诱惑写真51P奥莉花漾

肝火内热者,龙胆草汤。用异功散加钩藤钩渐愈。

夫脾主涎,脾虚则不能收摄,多兼流涎,或误认为痰,而用祛逐之药,则津液益枯,不能滋养筋脉,遂致四肢抽搐,病势愈甚。六味肥儿丸消疳、化虫、退热。

 祛风保安丸诸风久远治之并验。先兄谓脾肺气虚而肝胆邪盛,以六君子加柴胡、升麻治之,乃发于寅卯时,此肝邪自旺也。

 毕姻后,两目羞明,两足仍软,用前丸及补中益气汤而痊。后患泻,其喉复一小儿十一岁,形羸骨立,面皎口干,白睛多而黑睛少,不能顿言,用六味地黄丸、补中益气汤,其形渐充,年余而能言。

其朱砂固能解毒,恐金石镇坠,不若只以牛黄分许,蜜调与吮为佳。其症面目黄肿,腹痛膨胀,壮热足冷,嗜卧不思乳食,大便馊臭或秘涩,小便如油。

 余用白术散加钩藤钩,补脾四七气汤治七气所伤,痰涎结聚,心腹作痛,不能饮食。右腮色赤饮冷,胃经实热也,用泻黄丸。

Leave a Reply