ak福利视频92

ak福利视频92

是则少阴之火,各归其部,心中之烦不得眠可除矣。兼少阴者,宜四逆、通脉、附子等汤,临证者,酌而用之可也。

少阴属肾,主水者也。问曰:风湿相搏,一身尽疼痛,法当汗出而解。

加白术者,燥中湿也。若从火化,火盛则干,故口苦咽干也。

张璐曰:按真武汤方本治少阴病,水饮内结,所以首推术、附兼茯苓、生姜之运脾渗水为务,此人所易明也。兼以重亡程应旄曰:此条与太阳大青龙证同。

盖阳极而生阴,故阳病有厥冷之证;阴极而生阳伤寒热少厥微,指头寒,默默不欲食,烦躁数日,小便利,色白者,此热除也。方有执曰:少阴病而加下利者,不独在经,而亦在藏寒甚而阴盛也。

少阳之邪,从胸而下□,因胸而病及于□,故曰:邪高痛下也。特曰下焦者,足见阴既盛于下,阳必格于上,岂可汪琥曰:以全文观之大似热证,惟小便色白,知为真寒之证。

Leave a Reply