No3631模特安然Maleah绿色情趣主题镂空服饰勾勒完美身材诱惑写真60P安然秀人网

No3631模特安然Maleah绿色情趣主题镂空服饰勾勒完美身材诱惑写真60P安然秀人网

梁,强梁坚硬之谓。此四时之病,以其胜治之愈也。

阴阳和而气立如故也。 不和则为争为扰,为刚为淖,而病由兴矣。

结阳者,肿四肢,四肢为诸阳之本也。阴阳之气,正则相和,邪则相恶。

数犯此者,则邪气伤人,此寿命之本也。盖此言两感之邪也。

 阴阳不和则气血离居,故实者偏实,虚者偏虚,彼此相倾也。 然外感者,非曰绝无虚证,气虚则虚也;内伤者非曰必无实症,有滞则实也。

 是皆所以顺病情而救之也。故谷气盛衰,候当相应,不应则为病矣。

Leave a Reply