U241王恬恬写真套图58P王恬恬尤果网

U241王恬恬写真套图58P王恬恬尤果网

此《内经》诸篇,分明以正邪内伏,而后发为温疫。此亦不舍经义,又从三子,语涉两歧,混而莫辨。

此病当与附子理中汤加吴茱萸,方解见上。 经者常也,期者信也,女子二七而天癸至,经脉始通,经血一月下行一次,以象月之盈而缺,缺而复盈,循环不已。

有但热不寒者,暑热极甚,风寒极微,不觉其寒也。故伤寒伏邪,宜攻邪为主,中暑痎疟,宜扶正为先,则暑化虚而非寒明矣。

善后则医话归芍二陈汤,加谷芽、神曲之类。亦有素禀阳旺者,精神不衰,出言声厉,饮食不减,此等多由火旺阴亏。

火不止燥,燥即枯焚,故为病重。曰:此病得之当浴流水而寒甚,已则热。

"阴欲脱者,补阳以挽之",回阳饮是也。问曰:大便下血如注,其有要乎?

Leave a Reply